Skip to main content

Kör du ett större fordon än vår lilla elbil?

Vaccin i Norr är en mottagning som kan hjälpa er med intyg för högre behörighet av körkort, såsom bil, taxi, buss och lastbil.

Vi kan också hjälpa er med intyg till adoption, dyk och travlicens.

OBS! Den 3/1 2024 gör vi en prisjustering på intyg till 1600kr.

För intygsskrivning har vi öppet olika tider beroende på när våra läkare har möjlighet. Så är inte ovanligt att vi har allt från vardagar, kvällar eller helger att erbjuda.
Vaccin i Norr utfärdar läkarintyg för högre behörighet av körkort enligt Transportstyrelsens krav och rekommendationer (TSTRK1007). Vid vissa sjukdomstillstånd kan Transportstyrelsen kräva ytterligare kompletterande intyg. En del kompletterande intyg kan vi utfärda men i vissa fall behöver dessa utfärdas av läkare med särskild kännedom om ditt sjukdomstillstånd. Kompletterande intyg som vi utfärdar medför en extra avgift. Nedan finns information om vanliga sjukdomstillstånd som kan innebära krav på kompletterande intyg.

Diabetes

Om du har sjukdomen diabetes mellitus typ 1 eller 2 krävs ett kompletterande intyg avseende diabetessjukdomen. Behandlas du inom specialistvården ska din ordinarie läkare utfärda intyget. Om du behandlas i primärvården kan vi utfärda intyget, du behöver då begära ut journalkopior på dina tre senaste besök hos diabetessköterska eller läkarkontroller, aktuell medicinlista samt aktuell provtagning och ta med till besöket hos oss.

Sömnapné

Om du har sömnapné krävs ett kompletterande intyg avseende sjukdomstillståndet. Detta ska utfärdas av läkare med särskild kännedom om ditt sjukdomstillstånd vilket vi ej kan erbjuda i dagsläget.

Hjärtsjukdom

Om du nyligen drabbats av någon typ av hjärtsjukdom, t.ex. hjärtinfarkt, eller har en hjärtsjukdom som kontrolleras inom specialistvården krävs vanligen ett kompletterande intyg avseende din hjärtsjukdom. Detta ska utfäras av din ordinarie läkare. Om du haft en hjärtsjukdom tidigare i livet som nu inte är till några besvär behövs vanligen inget kompletterande intyg.

Psykisk sjukdom, missbruk, ADHD.

Vid vissa psykiska sjukdomstillstånd, missbruk och ADHD krävs ett kompletterande intyg. Detta ska utfärdas av läkare med särskild kännedom om ditt sjukdomstillstånd vilket vi ej kan erbjuda i dagsläget.

Syn

Innan besöket hos oss får du gärna undersöka synen hos optiker och ta med ett synintyg utfärdat inom 3 månader innan besöket. Om du ej gjort en synundersökning innan besöket gör vi detta hos oss. Om du har en ögonsjukdom som kontrolleras hos ögonläkare krävs ett kompletterande intyg utfärdat av din ordinarie läkare.
Kontakt

Välkommen till din lokala vaccinationsbyrå.

Boka
Kontakt