Skip to main content
Information.

Vad är vaccin?

Vaccin är något man tar för att förhindra att man ska drabbas av sjukdom. Om många vaccinerar sig kan man också uppnå en sorts ”flockimmunitet”, det vill säga att sjukdomens förekomst i samhället blir så låg att risken att smittas för någon, även de ovaccinerade, blir mycket låg.

Vaccin är oftast en mycket liten eller en avdödad mängd av det/de virus som orsakar sjukdomen och ges som en injektion (spruta) eller som en tablett/dryck. Detta retar kroppens immunförsvar och på så vis tränas immunförsvaret på att känna igen viruset som främmande och kommer därmed att snabbt, redan innan symtom hunnit uppstå, kunna slå tillbaka viruset och därmed undviker man sjukdomen.

Vaccination är en mycket viktig del av folkhälsoarbetet i världen och tack vare det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige har vi helt kunnat utrota många farliga sjukdomar.

Efter en vaccination kan man få milda symtom som tex feber. Hos barn kan febern ibland bli hög. Detta är dock som förväntat och brukar vara snabbt övergående.

Information.

Vaccinationer mot

TBE -fästingburen hjärninflammation – kan ges till både vuxna och barn från ett år. Krävs tre doser för komplett skydd. Behöver sedan fyllas på var 3:e till vart 5:e år (beroende på ålder) med en dos. Läs mer om TBE här.

Hepatit A – kan ges både till vuxna och barn från ett år. Det krävs en dos för att ge ett fullgott skydd över te.x en resa, men om man tar ytterligare en dos inom 6-12 månader har man ett skydd mot hepatit A som varar i minst 10 år.

Hepatit A – smittar via mat och dryck och är mycket vanligt utomlands. Läs mer om hepatit A här.

Hepatit B – kan ges både till vuxna och barn från ett år. Det krävs tre doser för fullgott skydd, då är sannolikt effekten av vaccinet dock livslång. Hepatit B smittar via blod (delade sprutor) och kroppsvätskor (sexuellt umgänge). Hepatit B är inte lika vanligt som Hepatit A. Läs mer om Hepatit B här.

Information.

Vaccinationer mot

Vattkoppor – kan ges både till vuxna och barn från nio månader. Det krävs två doser för ett fullgott skydd, men då är effekten av vaccinet sannolikt livslång. Vattkoppor är mycket smittsamt och är en luftburen smitta. Om man tror att man blivit utsatt för smitta kan man ta vaccin senast 72 h efter det och då lindra symtomen från eller hindra utbrottet. Läs mer om vattkoppor här.

Bältros -är ingen ny infektion utan en återaktivering av det virus som orsakar vattkoppor. Efter att man har haft vattkoppor vilar viruset i nervceller, där det hålls tillbaka av vårt immunförsvar. Man kan alltså inte få bältros utan att först ha haft vattkoppor (eller varit vaccinerad mot vattkoppor). Om någon som inte har haft vattkoppor träffar någon som har bältros, kan de smittas, men får då vattkoppor.

Nästan alla vuxna människor i Sverige har haft vattkoppor och därmed kommer ca 25 % av alla att insjukna i bältros. Ju äldre man är, desto större risk att insjukna. Symtomen är smärtor och vätskefyllda, kliande blåsor i ett område på överkropp eller ansikte. En del får komplikationer som kvarstående nervsmärtor och ärrbildning efter att bältrosen läkt ut.

När man vaccinerar sig mot bältros får man en större dos vattkoppsvaccin.

Information.

Vaccinationer mot

Turistdiarré – vaccin ges till vuxna och från barn från 2 år för att förhindra/lindra effekterna av turistdiarré (EHEC). Vaccinet ska drickas. 2 doser för barn under 6 år och 2 doser för vuxna och barn över 6 år. Läs mer om turistdiarré här.

Influensa – vaccin ges till vuxna och barn från 6 månader. En ny dos rekommenderas varje år. Barn under 9 år som inte tidigare vaccinerats mot influensa kan behöva två doser för att få ett fullgott skydd. Årets vaccin (2019/2020) innehåller fyra olika influensavirusstammar och anses ge ett bättre skydd än tidigare år. Läs mer om Influensa här.

Gula febern -en tropisk virussjukdom som sprids via myggor. Vaccinet är effektivt och kan ges till barn från 9 månaders ålder och till vuxna under 60 års ålder. I de allra flesta fall räcker en dos för ett skydd som varar från 10 år till livslångt. Vissa länder kräver ett intyg om att man är vaccinerad mot gula febern för att tillåtas resa in i landet. Läs mer om gula febern här.

Tyfoid -vaccinet kan ges till vuxna och barn från 2 års ålder. Det finns både som kapsel att svälja och som injektion (spruta). Läs mer om tyfoid här.