Vaccin i Norr erbjuder ett snabbtest för att kontrollera förekomsten av antikroppar mot Covid -19.

595kr/inkl moms per test.

Detta test kan påvisa antikroppar mot Covid -19 dvs tecken på genomgången infektion. Testet kan däremot inte påvisa pågående infektion/förekomst av Covid -19 virus.

Observera att du ej skall komma till vår mottagning om du har några som helst kvarvarande symtom.

Förutsättningar för testningen:

  • Du är över 18 år eller i målsmans sällskap.
  • Du är helt symtomfri sedan minst 2 dygn tillbaka
  • Det har gått minst 14 dagar sedan du insjuknade

Din testning innebär ett stick i fingret och analys av en bloddroppe. Svaret finns efter ca 10 minuter.

Det test vi använder har 100% känslighet och 100% specificitet för IgM antikroppar och 99,2 % specificitet för IgG antikroppar.

Vad påvisande av antikroppar mot Covid -19 virus innebär för individen är ännu ej helt klarlagt förutom att det tyder på genomgången infektion och sannolikt minskad risk för återinsjuknande eller åtminstone lindrigare symtom vid återinsjuknande.

Eftersom vi har en låg förekomst av Covid -19 virus i Västerbotten så kan vi komma att föreslå att göra ett till test för att säkerställa att man har antikroppar. Detta görs i samråd på plats hos oss.

Läs mer om Noviral

Boka din tid här.

Det tar ca 30min från att det du kommer tills du får veta ditt resultat.

Antikroppstestet kostar 595kr inkl/moms.

Boka tid

Detta test visar inga spår av antikroppar. Dvs att hen inte haft Covid-19. 

Vi kommer till er.

Vill ni som företag att vi kommer till er och utför testerna? Kontakta oss så berättar vi mer vad vi kan erbjuda.

Kontakt

Enligt Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag beskriver de att ”Det är sannolikt att merparten infekterade personer serokonverterar en till tre veckor efter symtomdebut och uppvisar ett IgG som kan påvisas av tester med bra prestanda”, vilket Novirals snabbtest har. Detta bekräftar även våra riktlinjer om att Novirals snabbtest ska tas minst 14 dagar efter symtomdebut.