Skip to main content

Antigentester

Är ni i behov av att säkerställa att det inte finns medarbetare smittade med COVID-19 på arbetsplatsen? Då kan Vaccin i Norr erbjuda antigentest på plats hos er.

Antigentest är ett snabbtest som efter ca: 15 minuter påvisar om någon i personalen eller medarbetare bär på viruset.

Vi tror att detta kan vara av särskilt intresse för företag och verksamheter som kräver möten där hög smittrisk föreligger eller tex på arbetsplatser där arbetet kräver att personalen dagligen jobbar med varandra.

Fördelar:

Du får snabbt svar på, och kan utesluta, att företagets personal eller besökare har en pågående, men symptomfri, infektion av covid-19.

Testa medarbetare innan hen utför uppdrag hos kund. Signalerar kvalitet och omtänksamhet.

Snabbt och enkelt att testa personal inför till exempel event, personalsammankomster, efter resor eller efter en tids hemarbete.

Är ni intresserade?

Kontakta oss så berättar vi mer.